Kontakty

Telefon:
0910 127 182

Email:
info@exafoto.cz

IČO: 31367623
IČ DPH: SK2020820692

Naše společnost je registrována na:
Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 6568 / B

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI):
Inspektorát SOI pro Ústecký kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

Sídlo:
MEGAFOTO, s.r.o.
Račianska 90
83102 Bratislava